Liên hệ

Trang chủ Download

Download miễn phí ứng dụng quản lý tiêm vaccine covid 19

Download miễn phí ứng dụng quản lý tiêm vaccine covid 19

Quản lý danh sách người được tiêm,

Chủng loại thuốc, lô thuốc

Danh mục ưu tiên được tiêm

Địa chỉ người được tiêm

Không tiêm lẫn loại thuốc chưa được khuyến nghị

In phiếu xác nhận tiêm

Báo cáo lọc danh sách những người chưa tiêm

Báo cáo lọc danh sách những người đã tiêm mũi 1, mũi 2

Lọc theo dữ liệu đối tác, đơn vị tiêm, địa điểm...

Mật khẩu giải nén: https://lifetek.vn

download miễn phí