Liên hệ

Sp-IDP eKYC

GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG NHẬN DIỆN KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
giải pháp tự động nhận diện khách hàng

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI QUẦY GIAO DỊCH
kyc
QUY TRÌNH XỬ LÝ QUA APP MOBILE
customer enrollment process

THU THẬP HÌNH ẢNH

Thu thập hình ảnh của tất cả những người cần được nhận diện.Hình ảnh có thể được chụp bằng điện thoại, máy ảnh hoặc camera. Đảm bảo hình ảnh rõ nét, đủ sáng và mỗi người cần ít nhất 5 ảnh ở mỗi góc ảnh: thẳng, trái, phải

NẠP VÀO HỆ THỐNG HỌC

Hình ảnh sẽ được tải vào hệ thống “HỌC” của MobiFone.OpenAPI.Face thông qua website hoặc trực tiếp từ thư mục ảnh được qui định trước theo cấu trúc

LƯU TRỮ ĐẶC TÍNH KHUÔN MẶT VÀO CỞ SỞ DỮ LIỆU LỚN

Các đặc tính từng khuôn mặt sẽ được hệ thống “HỌC” lưu trữ vào cở sở dữ liệu lớn (BIG DATA) để phục vụ cho việc nhận diện và phân tích

NHẬN DIỆN VÀ CẢNH BÁO

Hình ảnh từ video hoặc từ camera sẽ được trích xuất và truyền về hệ thống để nhận diện trên cơ sở dữ liệu lớn. Từ kết quả nhận diện,hệ thống sẽ đưa ra các cảnh báo hoặc thực hiện các tác vụ đã được lập trình sẵn hoặc giao tiếp với các hệ thống khác theo thời gian thực

 

 

MÔ HÌNH XỬ LÝ BÓC TÁCH DỮ LIỆU OCR

Cung cấp giao tiếp Restful API. Giao diện quản trị ứng dụng và giao diện client mặc định. Hỗ trợ giao tiếp ứng dụng rich - client với các kết nối API đa dạng và được mô tả đầy đủ rõ ràng.

Nhận dạng đa ngôn ngữ - Cho phép nhận dạng đa ngôn ngữ kết hợp khả năng huấn luyện máy học chữ in, chữ viết chuyên sâu.

Restful API - Cho phép đa ứng dụng tích hợp kết nối nhận dạng văn bản với các chế độ đồng bộ, bất đồng bộ ( kích hoạt nhận kết quả tự động ) và tự động xử lý nhận dạng với đầu vào thay đổi, khả năng bóc tách dữ liệu thành cấu trúc cho phép client  tuỳ biến xử lý dữ liệu.

Client UI - Client UI mẫu mặc định kèm theo cho phép người dùng khai thác sử dụng ngay lập tức hoặc dễ dàng tuỳ biên.

bóc tách dữ liệu

ỨNG DỤNG SMART FORM TRONG GIẢI PHÁP TỔNG THỂ

smart-form