Liên hệ

LifeAI & LifeAP Hệ thống tự động nhận dạng

CÁC NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ LIFETEK PHÁT TRIỂN SỬ DỤNG TRONG GIẢI PHÁP TỔNG THỂ


 

GIẢI PHÁP XỬ LÝ HÌNH ẢNH BẰNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

LĨNH VỰC

 

CÁC TÍNH NĂNG CỦA LIFEAI PLATFORM

MÔ HÌNH XỬ LÝ PHÂN LỚP (Áp dụng theo tùy quy mô khách hàng, không giới hạn quy mô)

MÔ HÌNH TỔNG QUAN


 

ỨNG DỤNG VẼ LẠI BẢN ĐỒ KHI TÌM BIỂN SỐ XE VÀ KHUÔN MẶT Ở 1 CAMERA BẤT KỲ