Document

Phần mềm quản lý nhân sự LIFE HRM

LifeTek HRM hỗ trợ chủ doanh nghiệp quản lý nhân sự một cách tổng thể, phần mềm giúp kết nối với tất cả các loại máy chấm công với rất nhiều tính năng hiện đại nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH
CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ

 • Quản lý thông tin đa cấp, đa ngành, nhiều chinh nhánh, nhiều công ty con
 • Có đầy đủ các báo cáo về quản lý nhân sự
 • Hỗ trợ các chức năng tìm kiếm, truy vấn động theo tất cả các chỉ tiêu, hỗ trợ lập các báo cáo thống kê
 • Hỗ trợ mềm dẻo trong việc xác lập các công thức tính lương với nhiều cách tính lương khác nhau
 • Giao diện thân thiện – Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
 • Phân quyền, phân cấp bảo mật dữ liệu
 • Hệ thống được thiết kế theo mô hình khách-chủ (client-server)
 • Hệ thống có thể chạy trên máy đơn hoặc trên mạng cục bộ (LAN)
 • Cung cấp chức năng lưu trữ dự phòng và phục hồi dữ liệu khi có sự cố.
 • Tra cứu thông tin lương của nhân viên thông qua trang web của công ty.
 • Hệ thống tự gửi mail thông minh thông tin lương đến từng nhân viên.

TÍCH HỢP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ,
TRỰC TIẾP VỚI WEBSITE DOANH NGHIỆP

 • Ứng viên nộp CV trực tiếp trên hệ thống
 • Xin nghỉ
 • Đăng ký làm thêm
 • Xem lương
 • Góp ý phản ánh
 • Xem công văn nhân sự

TÍCH HỢP MÁY CHẤM CÔNG

 • Không giới hạn số lượng, loại máy chấm công
 • Không giới hạn vị trí địa lý
 • Tự động tổng hợp bảng chấm công về máy chủ
 • Chấm công 2 ca, 3 ca, kíp…

MODULE
QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG – ĐÀO TẠO

 • Quản lý đầy đủ các thông tin liên quan đến Sơ yếu lý lịch
 • Theo dõi đầy đủ quá trình Đào tạo & Phát triển
 • Theo dõi quá trình luân chuyển hợp đồng
 • Theo dõi các thông tin liên quan
 • Theo dõi quan hệ nhân thân

QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ

 • Quản lý đầy đủ các thông tin liên quan đến Sơ yếu lý lịch
 • Theo dõi đầy đủ quá trình Đào tạo & Phát triển
 • Theo dõi quá trình luân chuyển hợp đồng
 • Theo dõi các thông tin liên quan
 • Theo dõi quan hệ nhân thân
 • vTheo dõi quá trình công tác cũ và hỗ trợ theo dõi quá trình công tác
 • Theo dõi Cây sơ đồ tổ chức của đơn vị
 • Theo dõi quá trình Khen thưởng/Kỷ luật
 • Theo dõi các nhân viên ra nước ngoài công tác/học tập
 • Theo dõi các nhân viên tham gia công tác khác
 • Quản lý nhân viên thôi việc, nghỉ hưu
 • Tự động tính ra các khoản phụ cấp, trợ cấp thôi việc

CHẤM CÔNG
CHẤM CÔNG – TÍNH LƯƠNG

 • Theo dõi thời gian nhân viên làm việc tại cơ quan, cơ sở bất kỳ
 • Quản lý quỹ phép năm, nghỉ bù của nhân viên
 • Theo dõi các đối tượng nghỉ thai sản
 • Hỗ trợ các báo cáo liên quan đến chấm công hàng tháng của nhân viên
 • Linh động trong việc khai báo các nhóm đối tượng hưởng lương
 • Linh động trong việc khai báo các kỳ lương khác nhau theo khoảng thời gian
 • Linh động trong việc khai báo các nhóm đối tượng hưởng lương
 • Linh động trong việc người dùng có thể tự khai báo các khoản lương, thưởng, thu nhập
 • Cập nhật cơ chế tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất của nhà nước
 • Tự động tính lương theo từng kỳ
 • Tích hợp chức năng gửi Bảng lương cá nhân vào địa chỉ email của từng đối tượng

BẢO HIỂM

 • Khai báo các tham biến liên quan đến bảo hiểm
 • Theo dõi quá trình đóng bảo hiểm
 • Hỗ trợ các báo cáo liên quan đến bảo hiểm theo quy định của nhà nước
 • Có cơ chế cập nhật phần mềm khi có sự thay đổi về các mẫu biểu do nhà nước quy định Chấm công 2 ca, 3 ca, kíp…

GIAO DIỆN KHOA HỌC
THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI DÙNG

Document